Ubytovací řád

 • Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem Chaty Držovice a řídit se během pobytu tímto ubytovacím řádem.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neomezeného přístupu do veškerých prostor i během pronájmu, a to zejména z důvodu technického zajištění provozu.

Poplatky

 • Cena ubytování hlavní sezóna červenec-srpen 11 900 Kč/chata týden
 • Víkend 1 700Kč/chata noc (min 2noci)
 • Domácí mazlíček 50 Kč/noc
 • Rekreační poplatek obci 15Kč/dospělá osoba den
 • Záloha za týdenní pobyt: 3000 Kč
 • Záloha za víkendový pobyt: 2000 Kč
 • Nutno uhradit do 7 dnů od rezervace, jinak bude termín nabídnut jiným zájemcům
 • Storno podmínky:
 • zrušení rezervace do 30 dnů od začátku pobytu ZDARMA
 • zrušení rezervace 29-15 dnů před začátkem pobytu 50% rezervačního poplatku
 • zrušení rezervace 14 dní a méně před začátkem pobytu 100% rezervačního poplatku

Příjezd a odjezd

1. Ubytování hostů probíhá od 14:00 do 16:00 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě s majitelem chaty.
2. Parkování je možno pouze na vyhrazeném místě.
3. Při počátku ubytování přebírá host chatu bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli chaty.
4. Před odjezdem je host povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje a společenské místnosti, umýt a uklidit nádobí, vybrat popel z krbu a kamen. Vyčisti gril a ohniště. V případě nedostatečného úklidu může majitel chaty požadovat úplatu ve výši 500 Kč.
5. Chata musí být vyklizena a klíče předány majiteli chaty v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Majitel chaty provede zběžnou kontrolu chaty.

Pravidla chování hostů v prostorách chaty

 1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (kromě krbových kamen).
 2. Žádáme o dodržování nočního klidu v čase od 22:00 do 06:00.
 3. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách chaty jen se souhlasem majitele chaty a za určitý předem dohodnutý poplatek. Je zakázáno ponechávat zvířata bez dozoru! Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do chaty přinese nebo vpustí.
 4. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do chaty použili domácí obuv.
 5. Voda z vodovodního řádu není pitná. Pitná voda je k dispozici pouze z výdejníku barelové vody v kuchyni.
 6. Je zakázáno manipulovat s laděním televizních a rozhlasových kanálů na TV.
 7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory chaty a jejího okolí.
 8. Host nesmí bez souhlasu majitele chaty přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.
 9. Dětské pískoviště je nutno každý večer uklidit a složit, aby nedošlo ke znečištění písku.
 10. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním užívající pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Případná vzniklá škoda, nebo ztráta či poškození objektu či jeho vybavení, musí nájemce neprodleně ohlásit pronajímateli a bude uplatňována a vymáhána pouze po nájemci.
 11. V případě poškození vybavení pokojů nebo jiných prostorů chaty, při ztrátě klíčů nebo poškození venkovního vybavení chaty je majitel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Děkujeme za Vaší návštěvu a pevně věříme, že výše uvedená pravidla a jejich dodržování oběma stranami přispěje k příjemnému prožití Vašeho pobytu.